top of page

Silhouetten op banken

De gemeente Kapellen lanceerde een campagne rond eenzaamheid om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om hierover te praten, want praten helpt echt.

Silhouetten op banken

Doelgroep:

Type:

Toegankelijkheid:

Volwassenen, Ouderen, Kinderen & jongeren, Kwetsbare groepen

Verbind

Breed publiek

Silhouetten op banken


Welke actie(s) hebben jullie georganiseerd? Wat houdt dit in? 

De gemeente Kapellen lanceerde een campagne rond eenzaamheid om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om hierover te praten, want praten helpt echt. Op verschillende zitbanken in Kapellen werden zittende figuren geplaatst. Op elke zijde van de silhouetten staat een boodschap:

 

Voel jij je soms alleen? Blijf er niet mee zitten. Babbel eens met een vriend, kennis, familie of buur of neem contact op met Tele-Onthaal of Awel.

Sla jij wel eens een praatje met iemand die alleen is? Het zal je beiden deugd doen.

 

Waarom hebben jullie voor deze actie(s) gekozen?

De helft van alle Belgen geeft aan soms of vaak te kampen met eenzaamheid (blijkt uit de jaarlijkse geluksenquête van UGent). Het treft mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking. Eenzaamheid is een mentale last, maar heeft ook fysieke gevolgen. Voor velen blijft het onderwerp moeilijk bespreekbaar en corona heeft het isolement alleen maar vergroot.

 

Hoe hebben jullie dit aangepakt? Planning, afspraken gemaakt, mensen overtuigd, … 

Het initiatief kwam op vraag van het gemeentebestuur. Naast de feeërieke kerstverlichting en de actie ‘brieven aan de Kerstman’ wilde het bestuur in de wintermaanden ook iets doen voor mensen die het soms wat moeilijker hebben en zich eenzaam voelen.


Deze vraag is bij de communicatiedienst beland en deze heeft de campagne uitgewerkt. Er waren geen andere diensten rechtstreeks betrokken, hoewel de dienstencentra op dat moment wel al telefoonrondes organiseerden. De communicatiedienst heeft wel wat gelezen over de problematiek rond eenzaamheid en het idee is ook afgetoetst bij Tejo, omdat ze ook de jongeren niet wilden vergeten. Vandaar dat naast Teleonthaal ook de contactgegevens van AWEL op de silhouetten staat gegraveerd.


De silhouetten zijn in eerste instantie geplaatst zonder er al te veel ‘buzz’ rond te creëeren, zodat de mensen geprikkeld of nieuwsgierig raakten. Nadien hebben ze wel een persbericht de wereld ingestuurd en de boodschap verspreid via Facebook en Twitter.


De silhouetten zelf hebben ze met een CNC machine op een watervaste multiplex laten uitsnijden bij Antilope De Bie.

Hoe hebben jullie deze actie(s) in de kijker gezet? 

Ze hebben dit via al onze kanalen gecommuniceerd. Dus persbericht, eigen website, sociale media, gemeentemagazine, …

 

Wat was de grootste moeilijkheid/uitdaging die je hebt moeten overwinnen?

Ze hebben geen grote uitdagingen moeten trotseren omdat er onmiddellijk steun was van het college.

 

Wat vonden de deelnemers van jullie initiatief?  

Ze hebben veel positieve reacties gekregen. Ook van andere gemeentes en organisaties die iets gelijkaardigs wilden doen. Welke impact de zittende figuren zelf hadden, hebben ze niet gemeten. Maar het was sowieso een handige kapstok om over dit thema te communiceren en organisaties die hier mee bezig zijn in de kijker te zetten.  

bottom of page