top of page

Inspiratiedag Veerkrachtig in de GGZ

De expertisecentra Resilient People en Health Innovation van de Hogeschool UCLL boden 8 interactieve workshops aan rond thema’s: patiëntparticipatie, perinatale veerkracht, veerkracht bij kinderen en jongeren, morele stress, suïcidepreventie en open dialogue.

Inspiratiedag Veerkrachtig in de GGZ

Doelgroep:

Type:

Toegankelijkheid:

Beleef

Breed publiek

Inspiratiedag Veerkrachtig in de Geestelijke Gezondheidszorg


Acht interactieve workshops werden aangeboden vanuit de expertisecentra Resilient People en Health Innovation (Research & Expertise – Hogeschool UCLL) rond de lopende onderzoeken met hands on tools en handvaten voor het werkveld!


Stel jezelf en je organisatie kort voor. 

Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Kernwaarden voor UCLL zijn: samenwerken, inspireren en waarderen en vertrouwen geven. Complexe problemen of maatschappelijke uitdagingen vereisen een aanpak waarin multidisciplinariteit, co-creatie, innovatie en ondernemen een centrale rol innemen. Samen met andere kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en subsidiërende instanties, wil de hogeschool haar verantwoordelijkheid opnemen. UCLL genereert nieuwe toegepaste knowhow via een brede waaier aan regionale onderzoeksprojecten. Deze praktijk-gebaseerde kennis wordt daar ingezet waar ze onmiddellijk toepasbare en relevante output genereert.


Voor de hoeveelste keer doen jullie mee aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid? 

Wij nemen voor de tweede keer deel aan de 10-daagse van de GGZ.


Welke actie(s) hebben jullie georganiseerd? Wat houdt dit in? 

Dit jaar mochten we 56 deelnemers verwelkomen tijdens de inspiratiedag ‘Veerkrachtig in de Geestelijke Gezondheidszorg’, georganiseerd door de expertisecentra Resilient People en Health Innovation. Tijdens de inspiratiedag hadden de deelnemers de keuze uit 8 interactieve workshops rond thema’s: patiëntparticipatie, perinatale veerkracht, veerkracht bij kinderen en jongeren, morele stress, suïcidepreventie en open dialogue.


Waarom hebben jullie voor deze actie(s) gekozen? Wat is de link met veerkracht? Hoe zetten jullie hiermee ‘kracht’ in de kijker?  

Het onderzoekscentrum Resilient People gaat steeds op zoek hoe mensen en organisaties vanuit Veerkracht vorm kunnen geven aan hun werk. Dit initiatief geeft de mogelijkheid om de actuele kennis te delen met het werkveld.


Hoe hebben jullie dit aangepakt? Planning, afspraken gemaakt, mensen overtuigd, … 

Vorig jaar organiseerden we vanuit het expertisecentrum Resilient People een online Meet & Greet. Tijdens dit event werd duidelijk dat onze onderzoeken en bijhorende praktijk-gebaseerde outputs in de smaak vielen van professionals. Na de COVID-19 pandemie herkennen we ook een honger bij het werkveld om opnieuw fysiek samen te komen en te netwerken met relevante werkveldpartners. Om deze redenen kozen we ervoor om een fysieke bijeenkomst, met 8 diverse workshops met aansluitend netwerkevent te organiseren. Centraal stond het kennismaken met hands on tools en handvaten die professionals zouden inspireren en waar zij na het volgen van de inspiratiedag concreet mee aan de slag konden in hun werkveld.


Hoe hebben jullie deze actie(s) in de kijker gezet? 

We hebben de inspiratiedag opgenomen als event in de UiT kalender en hebben we gebruik gemaakt van onze social media kanalen alsook nieuwsbrief om deze dag in de kijker te zetten. Daarnaast trachten wij als hogeschool UCLL steeds de verbinding te leggen met het werkveld, via opleiding, dienstverlening en onderzoek. Hierdoor kunnen wij terugvallen op een breed netwerk van partners om onze activiteiten kenbaar te maken.


Wat was de grootste moeilijkheid/uitdaging die je hebt moeten overwinnen? 

Aanvankelijk waren we niet zeker of we voldoende deelnemers zouden vinden voor het initiatief, deze eerste deelname toont dat we hier geen schroom moeten voor hebben.


Welke tip(s) heb je voor organisaties die een actie voor de 10-daagse willen doen? 

  • Start tijdig met de organisatie van jouw actie

  • Creëer een boeiend en inspirerend programma

  • Voorzie voldoende tijd om in gesprek te gaan met jouw deelnemers


Wat vonden de deelnemers van jullie initiatief?  

Op basis van de evaluatie die wij uitvoerden na de inspiratiedag, mogen we concluderen dat deelname aan het event als zeer positief werd ervaren. Voornamelijk de concrete en hands on tools die werden voorgesteld en toegepast in elke workshop, werden benoemd.


Meer info: https://research-expertise.ucll.be/nl

Contactgegevens: anne.groenen@ucll.be (Verantwoordelijke Expertisecentrum Resilient People)


bottom of page