top of page

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet-wandeling

De Herstelacademie in Diest organiseerde een wandeling om al je zintuigen te gebruiken en waar nadien een krachtig gedicht uit voort vloeide.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet-wandeling

Doelgroep:

Type:

Toegankelijkheid:

Volwassenen, Kwetsbare groepen

Beweeg

Breed publiek

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet-wandeling

Een wandeling om je zintuigen te gebruiken en hier vloeit nadien een krachtig gedicht uit.Stel je organisatie kort voor.

Herstelacademie in Diest. We bieden laagdrempelige korte cursussen aan die ondersteunen in het versterken of behouden van psychisch welzijn. Deelnemers krijgen er meer zicht op herstel en bijhorende tools om te leren omgaan met een psychische kwetsbaarheid. De cursus wordt begeleid door een professional en een ervaringsdeskundige, waarbij de nadruk ligt op samen leren. E

Verschillende acties waaronder deze wandeling.


Ik zie wat jij niet ziet wandeling

We organiseerden een wandeling met verschillende stops. Met behulp van voorgelezen teksten, live muziek, het gebruik van loepjes,... hebben we de deelnemers uitgenodigd om afwisselend met elk van hun vijf zintuigen stil te staan bij al het klein moois van de natuur rondom ons. Op vijf verschillende plaatsen werd gevraagd om op voorgedrukte kaartjes (Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort. Ik proef, ik proef wat jij niet proeft, ik voel. Ik voel wat jij niet voel. Ik ruik, ik ruik wat jij niet ruikt.) een woord/associatie op te schrijven van een voorwerp/gevoel dat ze op dat moment hoorden/roken/zagen/proefden/voelden. Bij elke ronde verdwenen de kaartjes in een pot, die we meenamen op de tocht. Na afloop haalden we alle kaartjes uit de pot. Uiteindelijk was het de bedoeling om achteraf, na de wandeling in groepjes met de verzamelde woorden een samengedicht te creëren. Vermits we op de laatste stopplek onthaald werden met muziek en wafels, vonden we het belangrijker om onze aandacht daar naar uit te laten gaan.


De begeleiders namen de kaartjes mee naar huis en bouwden daarmee 5 gedichten. Die werden door de begeleiders mooi verwerkt in sjablonen en op kaartjes geprint, die later in een mapje aan de deelnemers, als aandenken aan de wandeltochten in de 10-daagse van de GGZ, werden bezorgd.


Het samen wandelen, je zintuigen laten prikkelen en hier nadien een gedicht mee schrijven zorgde voor een mooie verbondenheid. Die verbondenheid zorgt dan weer voor kracht want samen ben je krachtig.


We hebben onze acties bekend gemaakt via onze nieuwsbrief, via onze partnerorganisaties en via onze facebookpagina. Daarnaast hebben we ook folders gemaakt die we hebben verspreid. Daarnaast hebben we aangesloten bij een werkgroep van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid van Stad Diest.

 

Meer info: https://www.herstelacademie.be/oost-brabant/herstelacademie-diest/

 Contact: Rita Dekrem, Coördinator HerstelAcademie Diest, herstelacademiediest@sad.be  

bottom of page