top of page

Hoplr

Buren zetten hun #krachten in om elkaar te helpen. Dat is de sterkte van buurtplatform @Hoplr

Hoplr

Doelgroep:

Type:

Toegankelijkheid:

Ouderen, Volwassenen, Kinderen & jongeren, volwassenen

Verbind

Breed publiek

Buren zetten hun #krachten in om elkaar te helpen. Dat is de sterkte van buurtplatform @Hoplr


Hoplr - spreek uit «hopler» - is een Belgisch initiatief dat in 2014 werd opgericht door Jennick Scheerlinck en Jonas Heirwegh. Vanuit een maatschappelijke visie en overtuiging focust Hoplr op lokale gemeenschapsvorming. Hoplr verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving. Je krijgt eenvoudig toegang tot het sociaal kapitaal in jouw buurt zoals materiaal, kennis, tijd, vrijwilligers en infrastructuur. Zo zetten buurtbewoners hun eigen krachten in om elkaar te helpen. Een mooie manier om te anticiperen op maatschappelijke uitdagingen van morgen, vergrijzing, buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie. Alleen zo evolueren we naar een meer zorgzame en duurzame samenleving.


Een actie als Hoplr past perfect binnen de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 2022. Mensen uit eenzelfde buurt rekenen op elkaars sterktes en komen in verbinding met elkaar. Als dat niet #samenveerKRACHTig is?!


Wat doet Hoplr precies?

Jennick: “Wij doen community building of gemeenschapsbuilding. De term ‘Hoplr’ betekent op zich niets, maar het komt van de term city-hopping. Hoplr werkt als een tegenbeweging van de globalisering op lokaal (stads/gemeente) niveau. Door de globalisering zijn we niet meer zo verbonden met onze naasten en net dat willen we weer versterken door in te zetten op lokale communities.”


Van waar kwam jullie inspiratie om Hoplr op te starten?

“De inspiratie kwam van ons. Als oprichters zijn we beiden erg maatschappelijk geëngageerd en zagen we het effect van globalisering op de lokale ambacht. Vroeger was er meer verbinding door lokale ambacht. Nu kan je alles online bestellen, waardoor we minder onder de mensen komen. Door de individualisering missen we voeling met onze naasten en focussen we meer op onszelf. We omringen ons steeds met dezelfde mensen, hetzelfde gedachtegoed, … . Via Hoplr willen we een tegenbeweging maken door in te zetten op diversiteit en gemeenschapsvorming in lokale buurten.”


Hoe draagt Hoplr bij aan gemeenschapsvorming?

“Wij creëren ontmoeting in de buurt en herstellen daardoor het sociaal bindweefsel. Mensen zijn tegenwoordig vaker eenzaam. Vroeger hadden we elkaar meer nodig, denk maar aan een lokale bakker, slager, loodgieter, … . Dat is in dit tijdperk van online winkelen minder aan de orde. We willen de voeling voor elkaar weer aanwakkeren door contacten te leggen met mensen in de buurt. Dit doen we door in te zetten op vier cruciale pijlers voor gemeenschapsvorming: een circulaire economie, het kleine helpen of buren helpen, de buurtactiviteiten en participatieve trajecten.”


Wat houdt dat allemaal in?

“Een circulaire economie gaat over het lenen, delen of weggeven van dingen. De focus ligt op dienstverlening voor kleine zaken zoals bijvoorbeeld een loodgieter uit de buurt die een kleine klus komt doen, een grasmachine lenen, enz… Bekijk het als een soort ‘kringloopwinkel’ in de buurt, maar dan voor diensten tussen buren onderling. Dat kunnen ook buurtactiviteiten zijn zoals meedoen aan de Dag van de Buren, of een straat- of buurtbarbecue. Lokale besturen kunnen Hoplr 2 dan weer gebruiken om de mening van buurtbewoners te leren kennen en participatieve projecten op te starten.”


Wie neemt initiatief om van start te gaan met Hoplr?

“Het is de gemeente of stad die het initiatief neemt. Inwoners kunnen zelf geen Hoplr-netwerk opstarten. Omdat Hoplr een sociaal netwerk voor gemeenschapsvorming is, kunnen gemeenten zelf kiezen hoe ze Hoplr inzetten in hun buurten.”


Niet iedereen vindt makkelijk de weg naar een digitaal buurtnetwerk zoals Hoplr. Denk aan senioren, digibeten of kwetsbare groepen. Hoe betrekken jullie deze groepen?

“We willen inclusief en representatief zijn. Bij bevragingen werken we ook per brief om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Voor de meest kwetsbaren werd een dienst ontwikkeld, de buurtconciërge. Dat is een laagdrempelige vertrouwenspersoon waar mensen naartoe kunnen stappen met hun vragen en noden. Denk aan een conciërge in je woning die je ook om hulp kan vragen. De buurtconciërge is een medewerker van de gemeente die het dialect spreekt en voeling heeft met de buurt. Hij of zij kan in naam van een buurtbewoner een hulpvraag plaatsen en iemand zoeken die de nood kan beantwoorden. De buurtconciërge functioneert dus als een brugpersoon tussen de vrager en de andere buurtbewoners die kunnen helpen.”


Zijn er regio’s waar Hoplr meer gekend/gebruikt is?

“Community building lukt niet van de ene dag op de andere. Het is pas na verloop van tijd dat mensen het effect van de community beginnen te voelen. Je mag toch gauw 2 tot 3 jaar rekenen. Veel hangt af van de mensen en de buurt zelf, de participatiegraad en of er veel activiteiten georganiseerd worden. In het begin is er vaak veel terughoudendheid en twijfel en dat vraagt tijd. In sociale wijken en buurten waar minder Nederlands wordt gesproken, verloopt het traject ook moeilijker. Het idee van Hoplr is inclusie en participatie bekomen en daarvoor zijn fysieke ontmoetingsplekken noodzakelijk. Dat lukt online niet. We willen dat mensen deel uitmaken in de samenleving door hen te verbinden met elkaar en hen te laten participeren. Zonder gemeenschap kan dit niet.”


Hoe ziet Hoplr ‘de buurt’ in de toekomst evolueren? Wat is daarvoor nodig?

(Lacht) “We hebben net een whitepaper gelanceerd: ‘De buurt van de toekomst’. In de toekomst staan nieuwe technologie en smart cities vaak centraal. Wij willen ‘mensen’ terug als speerpunt nemen. We moeten terug naar het ‘elkaar nodig hebben’, connecties maken en streven naar een lokaal ecosysteem. Veerkrachtige buurten zijn voor mij de kern van de toekomst.” Als iemand na het lezen van dit interview zelf aan de slag wil met Hoplr, welke stappen moeten zij dan zetten? “Ze kunnen hun lokaal gemeentebestuur vertellen over ons. Wij spreken af met de gemeente en bespreken alles wat nodig is om Hoplr te implementeren in een buurt. Dit wordt volledig individueel op maat van de buurt gedaan.”


Aan de slag met Hoplr of weten of Hoplr actief is in jouw buurt? www.hoplr.com

bottom of page