top of page

Het Waasland wandelt zich gelukkig

Kwb Tielrode organiseerde samen met het Sociaal Huis in Temse de gelukswandeling en werkte zo aan het versterken van hun eigen geluksgevoel.

Het Waasland wandelt zich gelukkig

Doelgroep:

Type:

Toegankelijkheid:

Volwassenen

Beweeg

Breed publiek

Het Waasland wandelt zich gelukkigStel jezelf en je organisatie kort voor.

Kwb Tielrode is sociaal-culturele organisatie voor volwassenen actief in deelgemeente Tielrode. Het Sociaal Huis in Temse is een laagdrempelig aanspreekpunt voor de burger voor alle sociale dienstverlening en welzijnsthema’s.


Voor de hoeveelste keer doen jullie mee aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid?

De sociale dienst werkt quasi elk jaar mee aan de 10-daagse, in uiteenlopende en voor de dienst haalbare initiatieven, zowel naar personeel lokaal bestuur als naar een ruimer publiek of doelgroep.

Kwb Tielrode heeft regelmatig aandacht voor geestelijke gezondheid en veerkracht in haar publicaties (ledenblad) en neemt hierbij occasioneel ook publieksgericht initiatief.


Welke actie(s) hebben jullie georganiseerd? Wat houdt dit in?

Kwb Tielrode publiceerde in het ledenblad Raak en het lokaal berichtenblad K-Raak over de 10-daagse. Verder werkten we mee aan infosessies rond veerkracht en mentale gezondheid van anderen en brachten we mensen samen d.m.v. ontmoetingsinitiatieven. Als kers op de taart organiseerden we samen met het Sociaal Huis de gelukswandeling in Tielrode. ELZ Waasland NO en ZW en Logo Waasland schenkten een gelukswandeling aan alle lokale besturen in het Waasland, dus gingen wij hiermee aan de slag. De gelukswandeling bestaat uit 16 borden met informatie en tips en tricks hoe je aan je geluk kan werken. Onze inwoners en andere enthousiastelingen konden deze wandeling doen en onderweg de borden lezen.Waarom hebben jullie voor deze actie(s) gekozen? Wat is de link met veerkracht? Hoe zetten jullie hiermee ‘kracht’ in de kijker?

Waarom is overbodige vraag gezien het toenemend aantal mensen die in de geestelijke gezondheidszorg moeten worden opgevangen of begeleid in een herstelproces; burn-out is een vaak voorkomend probleem, ook en vooral op de werkvloer, mensen hebben de indruk of ervaren de steeds toenemende druk en stress in een samenleving die steeds meer verlangt van het individu en van het gezin. Voor kansarme groepen en in behartigenswaardige situaties is deze druk zo mogelijk nog groter. Het is dus wenselijk dat we aandacht besteden aan veerkracht, aan mentale weerbaarheid, hoe kleinschalig en laagdrempelig ook.


Hoe hebben jullie dit aangepakt? Planning, afspraken gemaakt, mensen overtuigd, …

Voor de kwb-groep (bestuur) was het als vanzelfsprekend dat we zouden proberen aan de doelstellingen van de 10-daagse mee te werken. De gezondheidswandeling leek voor onze beperkte groep een haalbare kaart.

Wij namen voor de realisatie en samenwerking contact op met de gemeentelijke cultuurcoördinator, die ons naar de verantwoordelijke van het Sociaal Huis doorverwees.

In overleg met de verantwoordelijke Sociale zorg hebben we de formule gelukswandeling uitgewerkt en afspraken gemaakt over aanpak, werkmateriaal, timing, communicatie en betrokkenheid van Logo Waasland


Hoe hebben jullie deze actie(s) in de kijker gezet?

Via communicatie in de eigen kanalen van het lokaal bestuur en van kwb en een gezamenlijke communicatie naar de andere media.

We hebben de gemeentelijke seniorenraad en de verenigingen van Tielrode apart uitgenodigd voor een 'officiële inwandeling' (enkele dagen voor het publiek bekend maken van de gelukswandeling) met receptie - ook de pers werd hierop uitgenodigd.

Vanuit die activiteit riepen we die partnerverenigingen op om ook ruchtbaarheid te geven over het initiatief bij hun eigen achterban. Nadien maakte Logo Waasland de wandeling bekend via hun kanalen en voegde ze toe aan het overzicht van gelukswandeling in het Waasland op hun website.


Wat was de grootste moeilijkheid/uitdaging die je hebt moeten overwinnen?

Afstemming tussen Sociaal Huis en kwb verliepen heel vlot, met tweetal fysieke meetings en tussentijds contact via mail. Mits een langere voorbereidingstijd hadden we wellicht nog bijkomende, ondersteunende acties kunnen doen, maar dit is nu eenmaal het nadeel voor een activiteit die er vrij kort na een vakantieperiode (grote vakantie) aankomt. Het plaatsen van de borden is slechts heel tijdelijk (10 dagen) hoewel het lokaal bestuur Temse heeft beslist om de borden te laten staan tot eind oktober (dus een maand) - dit betekent zeker een meerwaarde

Daar onze borden niet op gemeentelijk terrein staan, was het toch even afwachten of we van de hogere overheid de toestemming zouden krijgen (die werd mondeling toegezegd, maar procedures blijken soms ingewikkelder dan gedacht en vergen hun tijd om positieve feedback te ontvangen)


Welke tip(s) heb je voor organisaties die een actie voor de 10-daagse willen doen?

Doe het; er is zeker nood aan, de maatschappelijke behoefte is zeer breed en zeer groot. Overweeg om bepaalde initiatieven te nemen naar kwetsbare doelgroepen


Wat vonden de deelnemers van jullie initiatief?

De deelnemers waren heel enthousiast, we kregen veel positieve feedback!


Contact: kwb@tielrode.be

bottom of page