top of page

Gedichtenbundel

De gemeente Grimbergen riep iedereen op om zijn of haar kracht in een (Nederlandstalig) gedicht/quote te gieten. Deze werden vervolgens allemaal verwerkt in een postkaart, spandoek, QR-code, raamsticker,…

Gedichtenbundel

Doelgroep:

Type:

Toegankelijkheid:

Volwassenen, Ouderen

Kijk

Breed publiek

Gedichtenbundel

Gedichten-inzendingen, worden via verschillende dragers verspreid binnen de gemeente (bv. raamstickers, QR-codes, kaders bij handelaars, spandoeken, postkaarten, etc.).Stel jezelf en je organisatie kort voor.

Deze actie werd opgezet vanuit het lokaal bestuur Grimbergen. Dit werd getrokken door de ambtenaar van de dienst Welzijn. Binnen de werkgroep zaten mensen van dient vrije tijd, dienst jeugd, vzw De raster (thuisbegeleiding), psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius, sociale boerderij, zorgboerderij, lokale academie, lokaal dienstencentrum.


Voor de hoeveelste keer doen jullie mee aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid?

Grimbergen neemt al verschillende jaren op rij deel aan de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Eerdere jaren voornamelijk aan de hand van spreuken in het straatbeeld.

 

Welke actie(s) hebben jullie georganiseerd? Wat houdt dit in?

In het thema "KRACHT" en met de 4 pijlers in het achterhoofd werkte de werkgroep het project als volgt uit:


Binnen het thema "KRACHT" worden gedichten verzameld:

 • uit de gedichtenbundel "Lees de lijnen in mijn hand" worden 4 gedichten geselecteerd

 • van andere schrijvers zoals bewoners, patiënten, jeugdverenigingen, scholen, ...

 

Verspreiding van de gedichten:

 • voorgedragen door leerlingen van de gemeentelijke Academie en verspreid via QR-codes op specifieke plekken, wandelroutes,...

 • verwerkt in (kunst-)werken tijdens de ergotherapie van de deelnemende organisaties

 • A4-affiches en/of stickers te verdelen onder lokale handelaars, bewoners van De Raster, personeelsleden,...

 • placemats - kaartjes voor deelnemende organisaties

 • op een wandelroute die de verschillende organisaties verbind (deels uitgewerkt cfr. het project 10.000 stappen)

 • Aan de scholen vragen om tijdens de lessen gedichten te beluisteren en eventueel te bespreken

 

Verschillende organisaties zetten in op het aspect "verbind" (vb voorstelling, opendeurdag,...).
Waarom hebben jullie voor deze actie(s) gekozen? Wat is de link met veerkracht? Hoe zetten jullie hiermee ‘kracht’ in de kijker?

 De gedichten werden ingezonden vanuit deze 4 pijlers:

 • kijk

 • beweeg

 • beleef

 • verbind


Hoe hebben jullie dit aangepakt? Planning, afspraken gemaakt, mensen overtuigd, …

Dit werd getrokken vanuit de dienst welzijn van de gemeente Grimbergen.

 

Hoe hebben jullie deze actie(s) in de kijker gezet?

Aangezien er al een grote betrokkenheid was binnen de werkgroep en mede daardoor ook de achterban van elke organisatie en de mogelijkheid tot inzendingen van de burgers, was dit al een bekende actie voor ze gestart was. Daarnaast werd dit ook verspreid via de website en het infoblad van de gemeente.

 

Wat was de grootste moeilijkheid/uitdaging die je hebt moeten overwinnen?

Iedereen in dezelfde richting krijgen (ook college en schepenen), grote voorbereiding

 

Meer info: https://www.grimbergen.be/10-daagse-geestelijke-gezondheid

Contact: lien@logozenneland.be

bottom of page