top of page

City Safari Reversed

Eerste Hulp bij Jeugdwerk organiseert twee maal per jaar de ‘City Safari’. Een wandeling met jeugdwerkers langs verschillende welzijnsorganisaties in Antwerpen. Dit jaar koos EHBJ ervoor het concept om te draaien. Een groep van vijftig welzijnswerkers gingen tijdens de ‘City Safari Reversed’ langs bij een zestal Antwerpse jeugdwerkingen.

City Safari Reversed

Doelgroep:

Type:

Toegankelijkheid:

Verbind

Breed publiek

City Safari ReversedEHBJ – ‘eerste hulp bij jeugdwerk’ – maakt via vormingen aan jeugdwerkers de brug tussen het Antwerps jeugdwerk en het welzijnswerk. Het EHBJ project wordt gedragen vanuit stad Antwerpen en JAC Antwerpen (het jongeren onthaal van het CAW). Naast vormingen aan jeugdwerkers organiseert EHBJ ook twee maal per jaar de ‘City Safari’. Een wandeling met jeugdwerkers langs verschillende welzijnsorganisaties in Antwerpen. Dit jaar koos EHBJ ervoor het concept om te draaien. Een groep van vijftig welzijnswerkers gingen tijdens de ‘City Safari – Reversed’ langs bij een zestal Antwerpse jeugdwerkingen.


JAC (jongeren advies Centrum Antwerpen)

 JAC staat voor Jongeren Advies Centrum. Het is het jongerenonthaal van het CAW. Jongeren tussen 12 en 24 jaar uit groot Antwerpen zijn welkom met om het even welke vraag. Dit is gratis, vrijwillig en kan anoniem. Het JAC biedt professionele hulp op verschillende levensdomeinen. Via  verkennende gesprekken gaat de hulpverlener de vraag verduidelijken en gaat hij op zoek naar de gepaste hulp. Jongeren kunnen bellen, chatten, mailen of langskomen tijdens de opendeurmomenten. Het JAC heeft ook een consultfunctie voor partners, organisaties of het netwerk van de jongere.

 

EHBJ

Het EHBJ project vertrekt vanuit JAC Antwerpen en is er voor alle welzijnsvragen waar jeugdwerkers mee te maken krijgen. Enerzijds zetten we onze consultfunctie extra in de kijker, anderzijds biedt EHBJ basisvormingen aan die zich focussen op de vraag ‘hoe ga ik als jeugdwerker om met jongeren met een welzijnsvraag?’. Vanwege het laagdrempelige aanbod van jeugdwerkingen, hebben jeugdwerkers een sterke vertrouwensband met jongeren. Zij zijn hierdoor het eerste aanspraakpunt voor welzijnsvragen. Het welzijnslandschap kan soms overweldigend zijn om bij te houden. Via het EHBJ project proberen we de zoektocht naar de gepaste hulp vlotter te laten verlopen en de brug tussen jeugdwerk en (jeugd)welzijnswerk te versterken. Naast onze consulfunctie en de City Safari bieden we een driedaagse basisopleiding (BOOST XL), eendaagse basisopleiding (BOOSTER) en verschillende vormingen vrijblijvend en op maat (BOOSTER OP MAAT) aan. Verder is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisies.

 

10- daagse van de Geestelijke Gezondheid

EHBJ deed voor de eerste keer mee aan de 10 – daagse van de Geestelijke Gezondheid. Naast vormingen aan jeugdwerkers organiseert EHBJ ook twee maal per jaar de ‘City Safari’. Een wandeling met jeugdwerkers langs verschillende welzijnsorganisaties in Antwerpen. De ideale manier om de sociale kaart levendig te maken. Tijdens deze editie, in functie van de 10-daagse van Geestelijke Gezondheid, koos EHBJ ervoor het concept om te draaien. Een groep van vijftig welzijnswerkers ging tijdens de ‘City Safari – Reversed’ langs bij een zestal Antwerpse jeugdwerkingen. In beide formules is het de bedoeling dat er in verschillende groepen wordt genetwerkt (daarom kiezen we ervoor de safari te voet te doen). Zo leren welzijnswerkers elkaars werking kennen en is het op een later tijdstip gemakkelijker in te zetten op elkaars expertise in functie van hun cliënten.

 

Link met veerkracht

Netwerken tussen verschillende organisaties, fysiek langsgaan en verbinding maken tussen professionals is een sterk middel om mensen met een hulpvraag optimaal te kunnen bijstaan. Elke organisatie heeft zijn eigen kracht. Als jeugdwerkers en welzijnswerkers zicht hebben op de gepaste hulp, expertise en kracht van de verschillende organisaties, zullen jongeren via kennisdeling en warme overdracht sneller de gepaste hulp ontvangen. Dit vergroot niet alleen de veerkracht van de cliënt, maar ook die van de hulpverleners.Aanpak

De activiteit was succesvol, er waren ongeveer vijftig deelnemers. Het idee om het concept om te draaien en jeugdwerkingen te bezoeken, vertrok vanuit het signaal dat we voordien kregen. Jeugdwerkers wilden graag hun jeugdwerking voorstellen, anderzijds gaven jeugdwelzijnswerkers aan te willen netwerken met collega welzijnswerkers en wilden ze zicht krijgen op de jeugdwerkingen in Antwerpen. Doordat we hebben ingespeeld op deze vraag, kwamen inschrijvingen snel. Het evenement daagde ons vooral uit om in te zetten op een duidelijke en gerichte communicatie. Aan de hand van sociale media, mail en voornamelijk mond aan mond reclame was er al snel een grote groep geïnteresseerden.

 

Stad Antwerpen zit boordevol inspirerend jeugdwerk. Het was daarom een uitdaging om de planning beknopt en haalbaar te maken. We hadden welzijnswerkers nog veel meer jeugdwerkingen willen laten bezoeken, maar we hopen vooral dat we via deze city safari een zaadje hebben geplant tot waardevolle samenwerkingen en de kriebel om zelf op contact te leggen met andere jeugdwerkingen.

De feedback van zowel de welzijnswerkers als de jeugdwerkingen waren positief. De ‘City Safari – reversed’ is dus voor herhaling vatbaar!

 

Tip

Als tip geven we mee dat elk evenement, vorming, lezing in welke vorm dan ook zorgt voor verbinding tussen hulpverleners. Het is het netwerken dat zorgt voor een continuïteit in het hulpverleningslandschap. Volgens ons is dit de sleutel naar kwalitatieve en warme hulpverlening.

 

Contactgegevens

City Safari Team:

bottom of page