top of page

Applauscirkel

In de Vlaamse Ardennen werden nietsvermoedende passanten verrast met een daverend applaus als ze door een met krijt getekende cirkel liepen. Mensen krijgen op deze manier een goed gevoel en staan stil bij hun eigen krachten en talenten.

Applauscirkel

Doelgroep:

Type:

Toegankelijkheid:

Volwassenen

Verbind

Breed publiek

ApplauscirkelBij de applauscirkel wordt op de grond met stoepkrijt een cirkel getekend (op een plaats met veel passage, zoals op de wekelijkse markt). Iedere passant die door de cirkel staat/wandelt, krijgt een spontaan applaus van een groepje omstaanders. Zo willen we mensen een goed gevoel geven en laten stilstaan bij hun eigen kracht/talenten (“waarvoor verdien jij wel eens een applaus”). Ook worden toeschouwers op die manier geappelleerd op het belang en de waarde van de kleine, positieve actie richting anderen.


De applauscirkel is een initiatief van verschillende organisaties: Avansa Vlaamse Ardennen-Dender, Beschut Wonen Vlaamse Ardennen, Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, Fiola vzw, Gezonde buurt (samen met CM), HuisvandeMens, Logo Gezond+, Psychiatrisch Ziekenhuis Frapello, Solidaris, VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen en WZC Egmont. Logo Gezond+ nam de rol als trekker en aanspreekpunt op.


Onze actie had de naam ‘applauscirkel’. Nietsvermoedende passanten werden verrast met een daverend applaus als ze door een met krijt getekende cirkel liepen: de applauscirkel. Met deze actie wouden we mensen een goed gevoel geven en laten stilstaan bij hun eigen krachten en talenten. Na het applaus stelden we mensen dan ook de vraag: Weet je waarom je net een applaus kreeg? Om dan verder te gaan op vragen als: Wat zijn jouw sterktes? Waar ben je trots op? Waarvoor verdien jij wel eens een applaus?

Jezelf zien in je kracht en jezelf waarderen vormt namelijk een buffer tegen moeilijke ervaringen en zorgt ervoor dat je kan terugveren op momenten dat het moeilijker gaat.  Geïnteresseerden konden ook terecht in de promotiestand bij de applauscirkel waar ze folders of brochures konden vinden van het aanbod rond mentaal welbevinden in de regio. De geluksdriehoek, een gratis webinar mindfulness, … Er bestaat ongelofelijk veel, maar mensen zijn niet altijd op de hoogte van het aanbod van de verschillende partners. Wie wil kan gratis een folder meenemen, of een magneet van Samen Veerkrachtig, zodat de boodschap echt blijft plakken. 😉
Het idee ontstond tijdens een overleg tussen twee partners waarna de vraag gesteld werd tot samenwerking via het netwerk van Logo Gezond+. We kwamen in totaal drie keer digitaal samen om afspraken te maken. Logo Gezond+ nam de coördinatie op zich en maakte een draaiboek. Deelnemers konden de rol van applausgever of aanspreker op zich nemen. Ook organisaties voor personen met een psychiatrische kwetsbaarheid waren aanwezig als applausteam (arbeidszorg psychiatrisch ziekenhuis, Beschut Wonen). Deze mensen willen mee mentaal welzijn bespreekbaar maken en geestelijke gezondheidszorg dichter bij de mensen brengen, zodat voor anderen de drempels verlaagd worden om hulp te vragen. Zo geven zij een KRACHTig signaal.


We ontwikkelden samen een communicatie om het initiatief in de kijker te zetten. We verstuurden telkens ook een persuitnodiging. In totaal werd de applauscirkel drie keer georganiseerd, op drie verschillende markten tijdens de 10-daagse. Ons initiatief werd goed opgepikt door de pers:


Grootste uitdaging: gezamenlijke afspraken rond communicatie over het initiatief maken met de grote groep partners. En ervoor zorgen dat het eigenaarschap over het initiatief gedeeld blijft. Voor Logo gekozen als “communicator” als neutrale partner.


Voorzie een tasje koffie of soep als je ervoor wil zorgen dat mensen wat langer blijven plakken, zodat je ook langer en dieper in gesprek kan gaan met de mensen over de 10-daagse en het doel ervan.


We deden een evaluatievergadering met de deelnemende organisaties en iedereen vond het zeer geslaagd. We kijken nu of we de applauscirkel opnieuw kunnen organiseren, bv. aan de ingang van een school (door leerkrachten en directies) of aan de ingang van een ziekenhuis. Veel van de passanten waren ook zeer enthousiast (zie reportage AVS).
Meer info: lieselot.geeraert@gezondplus.be

bottom of page